Skip to main content

Frivillig Kolding holder sommerferielukket fra d. 1. juli til d. 1. august.

Vores lokaler kan stadigvæk benyttes, hvis du/din tilknyttede forening booker lokaler via vores hjemmeside. Vi håber, at du får en dejlig sommerferie. Ses snart igen!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2024 Kl. 19.00, Klostergade 27B, 6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse
 4. Forelæggelse og godkendelse af indeværende års budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år
  På valg er:
  Benny Dall modtager genvalg
  Rasmus Nielsen modtager ikke genvalg
  Lars Otte modtager ikke genvalg
  Valg af 2 suppleanter
 8. Eventuelt
  Nye kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen

Forslag:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, skal udsendes til medlemmerne 8 dage forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes af medlemmer der er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kræves minimum 2 måneders medlemskab af foreningen, før man har stemmeret på både den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningen er vært for kaffe og kage.
Tilmelding senest tirsdag den 17. april på telefon 75507902 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På bestyrelsen vegne Benny Dall

Vi arbejder på at få Socialkompasset udbredt i Kolding Kommune. 

Socialkompasset er en digital platform, der kan hjælpe dig med at få overblik over aktiviteter, hjælp og sociale tilbud i din kommune. 

FRIVILLIG KOLDINGS MEDLEMSFORENINGER

Ventilen

Syg i Kolding

Bedre Psykiatri

NA

Hjerteforeningen

Sind Kolding

ADHD

Autisme Ungdom

Dansk Blindesamfund

De Anbragtes Vilkår

Depressionsforeningen

Det Grønlandske Hus

Diabetes Foreningen

GA Kolding

Grønlandske Børn

Hvad nu hvis du ikke er forkert

Intersex Danmark

KFUM'S Sociale Arbejde

Kolding Madhjælp

Kræftens Bekæmpelse

Kurdisk Forening I Kolding

Kvisten

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Mistet Barn

Natte Ravnene

NEFOS

Parkinsonforeningen

Red Barnet

Røde Kors

Sclerose Foreningen

Sind Ungdom

Ungdommens Røde Kors - Kolding

Børns Vilkår