Skip to main content

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2024 Kl. 19.00, Klostergade 27B, 6000 Kolding

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning aflægges af formanden til godkendelse
 3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse
 4. Forelæggelse og godkendelse af indeværende års budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Der skal vælges 3 medlemmer for 2 år
  På valg er:
  Benny Dall modtager genvalg
  Rasmus Nielsen modtager ikke genvalg
  Lars Otte modtager ikke genvalg
  Valg af 2 suppleanter
 8. Eventuelt
  Nye kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen

Forslag:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, skal udsendes til medlemmerne 8 dage forud for generalforsamlingen. Der kan kun stemmes af medlemmer der er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kræves minimum 2 måneders medlemskab af foreningen, før man har stemmeret på både den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling.

Foreningen er vært for kaffe og kage.
Tilmelding senest tirsdag den 17. april på telefon 75507902 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På bestyrelsen vegne Benny Dall

Vi arbejder på at få Socialkompasset udbredt i Kolding Kommune. 

Socialkompasset er en digital platform, der kan hjælpe dig med at få overblik over aktiviteter, hjælp og sociale tilbud i din kommune. 

FRIVILLIG KOLDINGS MEDLEMSFORENINGER

 • Ventilen

 • Syg i Kolding

 • Bedre Psykiatri

 • NA

 • Hjerteforeningen

 • Sind Kolding

 • ADHD

 • Autisme Ungdom

 • Dansk Blindesamfund

 • De Anbragtes Vilkår

 • Depressionsforeningen

 • Det Grønlandske Hus

 • Diabetes Foreningen

 • GA Kolding

 • Grønlandske Børn

 • Hvad nu hvis du ikke er forkert

 • Intersex Danmark

 • KFUM'S Sociale Arbejde

 • Kolding Madhjælp

 • Kræftens Bekæmpelse

 • Kurdisk Forening I Kolding

 • Kvisten

 • Landsforeningen Autisme

 • Landsforeningen Mistet Barn

 • Natte Ravnene

 • NEFOS

 • Parkinsonforeningen

 • Red Barnet

 • Røde Kors

 • Sclerose Foreningen

 • Sind Ungdom

 • Ungdommens Røde Kors - Kolding

 • Børns Vilkår