Skip to main content

Målet bag selvhjælpsgrupper

De fleste kan blive ramt af sygdom, sorg eller problemer, som er svære at håndtere. Selvhjælpsgrupperne går ud på, at grupper af mennesker med de samme eller lignende problemer hjælper hinanden ved at udveksle erfaringer og støtte hinanden, når livet er svært. Målet er, at du i en gruppe med jævne mellemrum mødes med andre for at lægge ører til hinandens udfordringer. Du vil modtage refleksioner og opbakning fra andre, som ved, hvad du går igennem.

Temaerne kan være meget forskellige, og vi har igennem årene vendt emner såsom misbrug, ensomhed, stress, sorg og skilsmisse i selvhjælpsgrupperne. Nogle gange har der ikke været et specifikt emne, men et ønske om personlig udvikling, som har været det bærende element i gruppen.

Alle kan være med

Hos er der plads til alle uanset alder, køn, religion eller politisk overbevisning. Du skal blot være motiveret for at arbejde med din egen og andres situation. Når man deltager i en selvhjælpsgruppe, mindskes den uoverskuelige følelse af at være alene med et problem. Det kan være en håndsrækning at møde andre i samme situation og tale ud om det, I er fælles om. Her får man mulighed for, gensidigt og på lige fod, at dele erfaringer om det, der er svært lige nu. I gruppen vil man – sammen med andre – opbygge handlekraft og en tro på, at man kan skabe positive livsforandringer. Man lærer at fylde hverdagen ud med flere, positive tanker, så man fremover kan håndtere sine problemer på egen hånd.

Det praktiske

Selvhjælpsgrupper består af 4-8 deltagere og sammensættes efter alder og emne. Derudover findes der grupper, hvor mødernes omdrejningspunkt er fælles aktiviteter. Alle forløb er sammensat efter deltagerens ønsker og behov – og de er selvfølgelig anonyme - der føres ingen registrering og vi har tavshedspligt.

Måske har vi allerede nogle selvhjælpsgrupper, som passer til dig. Ellers kan vi måske samle deltagere til en gruppe om det emne, som netop du har brug for at snakke om.

Før du skrives op til en gruppe, er det vigtigt, at du kommer forbi til en snak, så vi kan give dig det helt rigtige tilbud. Ring eller skriv til os, så vi sammen kan finde det tilbud, der passer bedst til dig.

Læs mere om selvhjælpsgrupper og eksisterende initiativer i huset 

Læsegruppe

Ved at opleve litteratur sammen med andre, kan man finde ro, balance og ikke mindst opbygge nye, sociale relationer.

I læsegruppen læses der højt og der gøres ophold undervejs, så vi kan snakke om teksten, hvis vi har lyst. 

Læsegruppen har åbent mandag i lige uger fra kl. 16:00-17:00 og finder sted på Banegårdspladsen 2, 2. sal i hjertet af Kolding.

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Den frivillige tovholder vil sende en besked ud til deltagerne forud for deres første mødegang. 

Mandagscafé

Mandagscaféen er et mødested for dem, der har lyst til at mødes over en kop kaffe og hyggeligt samvær. Måske er du tilflytter, måske trænger du bare til en snak med andre eller måske vil du gerne udvide dit netværk? Uanset hvad, er du velkommen her hos os.

Caféen er åben den 1. og 3. mandag i hver måned fra kl. 14:00 til kl. 16:00 på Banegårdspladsen 2, 2. sal i hjertet af Kolding.

Kontakt os endelig ved interesse eller hvis du ønsker at høre mere - så sørger vi for, at du bliver guidet af vores frivillige, som står for gruppen, inden du møder op. Alle aldersgrupper er velkomne!

Hemingway Club (mænd 60+)

"Hemingway Club" tilbyder berigende samvær for mænd der er 60 og derover. 

Fællesskabet bygger på åbenhed, alsidighed og respekt for andre. Vi mødes hver anden uge til foredrag med skiftede foredragsholdere, socialt samvær og samtaler. 

Vi holder til på Banegårdspladsen 2, 2. sal i hjertet af Kolding og mødes torsdag i ulige uger kl. 09:30-11:30. 

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Du er velkommen til blot at møde op eller tage kontakt til tovholderne forud for deltagelse.

Motionsvenner

Livsglæden øges, når man dyrker motion regelmæssigt – og gerne sammen med andre. Samtidig styrkes kroppen til at overkomme hverdagens andre udfordringer. Mange vil gerne dyrke motion, men det kan være svært at gøre alene. Motivationen øges, hvis man har én, som man mødes med.

Tilbuddet er til dig, der døjer med gangbesvær, dårlig balance eller i det hele taget har brug for at tage tingene i dit eget tempo i forhold til normale klubber eller foreninger. Vi tager udgangspunkt i dig.

Frivillig Kolding sørger for at matche motionsvennerne. Vi tager udgangspunkt i, hvor tit du ønsker at motionere, din fysik og din mobilitet, så vi sammen kan finde det helt rigtige match.

Det er op til de enkelte motionsvenner, hvor tit de ønsker at mødes for at motionere. Det afhænger af mange individuelle hensyn. Der er ingen faste regler.

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Vi får løbende henvendelser fra nye motionsvenner - måske er du den næste?

Senfølgecafé for seksuelt misbrugte

Senfølgecaféen er et tilbud for voksne, der er berørt af senfølger efter seksuelle overgreb - det gælder både dig, der selv har været udsat og dig som er pårørende - der er plads til alle.   

Hos os kan du få hjælp og støtte til de udfordringer, du står i lige nu. Du kan komme lige præcis, som du er - der er plads til dig, uanset hvordan du har det. Du kan tale om dine følelser og vende dine udfordringer med andre fremmødte - eller du kan bare komme og være med - her vil du blive forstået, hørt og du vil kunne få hjælp og støtte til at sætte egne grænser - både af vores frivillige og andre fremmødte. 

Caféen er et åbent og uformelt tilbud, som ikke kræver nogen tilmelding. Caféen er åben onsdag i lige uger kl. 16:00-18:00 på Banegårdspladsen 2, 2. sal i hjertet af Kolding. 

Kontakt os endelig ved interesse eller hvis du ønsker at høre mere - så sørger vi for, at du bliver guidet af vores frivillige, som står for gruppen, inden du møder op.

Unge - aktivitetsgruppe

I Unge - aktivitetsgruppen mødes vi og har nogle hyggelige timer sammen. Vi tilbyder forskellige aktiviteter og formålet er at skabe nogle trygge og hyggelige rammer for unge mellem 12 og 18 år. 

Vi tilbyder samtaler, aktiviteter og samvær med frivillige tovholdere, som er til stede. De unge er velkomne til selv at komme med forslag til aktiviteter. Til tider tager vi også på ture ud af huset. 

Man visiteres gennem Ungekontakten ved Kolding Kommune. Kontakt ungekonsulent, Katrine Hansen på 79 79 68 76 / 21 55 77 08. 

Aktivitetsgruppen foregår mandage i lige uger fra kl. 15:30 til kl. 17:30 på Banegårdspladsen 2, 2. sal i hjertet af Kolding.  

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Forud for deltagelse vil vores frivillige tage kontakt til interesserede og aftale en tid for en samtale forud for optag. 

Lær´ at tackle angst og depression (25+)

På "Lær´ at tackle angst og depression (25+)" får du konkrete redskaber til at arbejde med de udfordringer, man typisk har, når man har symptomer på angst og depression. Når du lærer redskaberne at kende, hjælper de dig med at få et større overskud, mere ro på og en bedre hverdag. 

Vi mødes ugentligt i 7 uger og er cirka 12-14 deltagere. To af vores frivillige er instruktører - de underviser og har selv oplevet symptomerne på egen krop. 

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Forud for deltagelse vil vores frivillige tage kontakt til interesserede og aftale en tid for en samtale forud for optag. Til samtalen forventningsafstemmer vi, så vi kan finde ud af, om forløbet er relevant for dig. 

Kom Videre Mand

Kom Videre Mand er til for mænd i alle aldre, som har været igennem en skilsmisse, mistet arbejdet, er ramt af sygdom eller på anden vis befinder sig et sted i livet, hvor det at komme videre, kan være svært. 

8 mænd mødes i 8 uger med en ugentlig mødegang under kyndig vejledning af vores mandlige tovholdere. Deltagerne mødes på et ligeværdigt grundlag og her tilbydes støtte baseret på fælles forståelse og respekt. 

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Forud for deltagelse vil vores frivillige tage kontakt til interesserede og aftale en tid for en samtale forud for optag. Interesserede skrives på en venteliste og gruppen starter, når der er nok deltagere.

Naturkræfter

Naturkræfter henvender sig til mænd, som har eller har haft kræft. Fokusset er sammenhold, hygge og ikke mindst muligheden for fysisk aktivitet. Vi har sygdommen til fælles, men mødes først og fremmest som mænd, der har lyst til at være en del af et fællesskab i skoven.

Gruppen mødes én gang om ugen med en tilstedeværende, mandlig gruppeleder ude i det fri. Lige nu hører gruppen til ved Perlen i Kolding. Gruppen mødes tirsdag fra kl. 10:00-13:00. 

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Forud for deltagelse bedes man henvende sig til tovholderen.  

Sorggruppe

Sorggruppen er en mulighed for at indgå i et fællesskab, hvor man mødes med ligesindede og kan dele erfaringer og oplevelser, når man er i sorg over at miste en, der har stået en nært. Vi sørger for trygge rammer, hvor tabet og sorgen kan bearbejdes. 

Du er meget velkommen til at henvende dig, hvis du vil vide mere. Forud for deltagelse vil vores frivillige tage kontakt til interesserede og aftale en tid for en samtale forud for optag. Interesserede skrives på en venteliste og gruppen starter, når der er nok deltagere.

Teglgårdens "Kaffe & Hygge"

Ved Teglgårdens "Kaffe & Hygge" tilbyder vi socialt samvær hver anden torsdag kl. 14:30 i Fælleshuset ved Teglgårdsvej.  

Hos os er der mulighed for snak, en kop kaffe og måske er der stemning for lidt fællessang.  

Det kræver ikke tilmelding - man møder bare op og medbringer 30 kr. pr gang til "kaffe/kage-kassen".