Skip to main content

AFLASTNING FOR PÅRØRENDE

Pårørende til en kronisk syg eller døende kan opleve stor ensomhed og afsavn. Det kan virke nedslidende. Det bliver svært for den raske at finde et pusterum. Hos Frivillig Kolding tilbyder vi aflastning af pårørende ved at tilbyde tid, samvær og støtte. Vi kan tage over i nogle timer, mens du får en pause. Vi yder ikke denne assistance i nattetimerne.

FRIVILLIG MED LYST OG HJERTE

Vores frivillige er hverken hjemmesygeplejersker eller social- og sundhedshjælpere, men vi kan skabe tryghed ved, at der er nogen hjemme hos dig. Vi aftaler, hvordan vi bedst kan hjælpe jer begge.

FORNYET ENERGI SOM PÅRØRENDE

Måske er der nogle ting, som du har udsat. Hvis du får ordnet hængepartierne får du selv et større overskud. Det vil komme både dig og din partner til gavn.

HVORDAN FÅR JEG AFLASTNING?

Du kontakter i første omgang Frivillig Kolding, så finder vi den egnede aflastning, tilpasset Jeres behov og ønsker.

Kolding Selvhjælp tilbyder tid, samvær og støtte.
Tilbuddet er gratis, vi har tavshedspligt, og fører ingen registrering.