Skip to main content

MENTOR-TILBUD

Få hjælp fra en mentor – Selvhjælp ved Frivillig Kolding har et Mentor-tilbud

Vi tilbyder en mentorordning af ressource stærke voksne, der hjælper dig med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge – både i privatlivet og uddannelse/arbejdsliv.

En frivillig mentor kan bruges til:
– at få belyst udviklingsmuligheder
– at få stabilitet og struktur i din hverdagen
– at bryde social isolation
– at håndtere barrierer og personlige udfordringer støtte til kontakten til andre
– at sætte fokus på ressourcer og kompetencer, støtte til at navigere i systemet og få tillid til samme, motivere i søgen mod arbejdsmarked og uddannelse
– at få vejen til mål delt op i mindre skridt, og meget lignende.

En frivillig mentor kan også støtte dig i forholdet til arbejdsgiver eller uddannelsessted.

Tilbuddet skal være ønsket af dig, men Jobcenter, kommune, læge samt offentlige og private arbejdsgivere kan formidle tilbuddet.
Der kan evt. udformes en kontrakt mellem dig og den frivillige mentor, hvori forventninger og krav er beskrevet.
Det er dig, som er ansvarlig for processen.

Kontrakten kan indeholde
– målet med mentorstøtten
– hvilke opgaver den frivillige mentor skal hjælpe med
– hvor længe I forventer, at du og den frivillige mentor skal arbejde sammen
– hvor ofte

Frivillig Kolding har tavshedspligt i alle sager og udfærdiger IKKE rapporter til hverken sagsbehandler eller arbejdsgiver.

Et normalt mentorforløb er på ca. 3 måneder, men kan forlænges efter behov.
En mentor kan ikke erstatte et behov for en støtteperson/familierådgiver, men kan bruges som et supplement til dette.